ΣΥΡΙΖΑ: Οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων αδυνατούν να ανταπεξέλθουν εγκαίρως στα αιτήματα των δανειοληπτών

0
85

ΑΠΕ

Ερώτηση για τη «σωρεία προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στους πολίτες η μεταφορά των απαιτήσεων των τραπεζών προς τις Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων» κατέθεσαν, με πρωτοβουλία των βουλευτών Αχαΐας Κώστα Μάρκου και Σίας Αναγνωστοπούλου, 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Λόγω του συσσωρευμένου όγκου των εξυπηρετούμενων υπηρεσιών, που καλούνται να αναλάβουν οι Εταιρίες αυτές, σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς επικαιροποίησης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους, οι πολίτες καλούνται σε ένα αέναο γραφειοκρατικό κυνήγι για να αποδείξουν τα αυτονόητα» αναφέρουν στην ερώτησή τους, προς τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τους βουλευτές, οι Εταιρείες Διαχείρισης αδυνατούν να ανταπεξέλθουν εγκαίρως στα αιτήματά των δανειοληπτών για πληρέστερη ενημέρωση και διευθέτηση ρυθμίσεων ή των μηνιαίων καταβολών, με αποτέλεσμα να προκαλείται μεγάλη ταλαιπωρία στους δανειολήπτες. Εξαιτίας των καθυστερήσεων αυτών, οι δανειολήπτες εξακολουθούν να καταβάλλουν μηνιαίες δόσεις για τα δάνειά τους σε λανθασμένους λογαριασμούς, αναγκάζονται να αιτούνται αντιλογισμούς καταβολών, ενώ πολλές φορές κινδυνεύουν να απωλέσουν ακόμη και τον όποιο διακανονισμό των οφειλών τους είχαν επιτύχει στο παρελθόν».

Σημειώνουν επίσης ότι έχει δημιουργηθεί, επίσης, πρόβλημα, σε μεγάλο αριθμό δανειοληπτών, «οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο προστατευτικό πλαίσιο της προστασίας της κύριας κατοικίας, όπως κάθε φορά μεταρρυθμιζόταν με τις τροποποιήσεις του. Οι δανειολήπτες, παρά το γεγονός ότι τηρούν τις ρυθμίσεις τους και είναι συνεπείς με τις καταβολές των δόσεων που έχουν οριστεί από τον νόμο και την διαδικασία της προστασίας της κύριας κατοικίας, είναι δηλαδή ενήμεροι, οι Εταιρείες Διαχείρισης αδυνατούν να ενημερώσουν τις υπηρεσίες τους για αυτές τις καταβολές. Μάλιστα, καταγγέλλουν τις αρχικές δανειακές συμβάσεις με την αποστολή εξωδίκων κοινοποιήσεων, δημιουργώντας εκτός από μεγάλη ανησυχία στους πολίτες, ένα νομικό χάος που θα κληθούν να πληρώσουν οι τελευταίοι».

Οι ερωτώντες βουλευτές αναφέρουν ότι «η κυβέρνηση παραλείπει ακόμα να ενσωματώσει στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία (ΕΕ) 2021/2167 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων. Καθώς είναι ανάγκη οι εταιρίες αυτές να πληρούν κάποια ελάχιστα εχέγγυα καλής λειτουργίας, η ενσωμάτωση της Οδηγίας εξαρτά την χορήγηση άδειας για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους κάτω από ένα ενιαίο και εναρμονισμένο σύνολο προϋποθέσεων, που θα εφαρμόζονται με αναλογικό τρόπο από τις αρμόδιες αρχές».

Τέλος, επισημαίνουν ότι «στο νέο ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο υπάρχουν ισχυρές απαιτήσεις διακυβέρνησης και συστήματος εσωτερικού ελέγχου, απαιτήσεις αξιολόγησης ειδικών συμμετοχών, απαιτήσεις καταλληλόλητας ανώτερων διοικητικών στελεχών, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ερωτάται επομένως η κυβέρνηση, αν θα ενσωματώσει όπως έχει υποχρέωση την εν λόγω Οδηγία, όπως και ποιες πρωτοβουλίες θα λάβει σε κάθε περίπτωση για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων».

Πηγή: thepresident.gr