Ν.Παπαθανάσης: Νέος Αναπτυξιακός Νόμος. Νέες επιχειρηματικές προοπτικές με κίνητρα, ταχύτητα και ευελιξία

0
145

ΑΠΕ

Τις επόμενες ημέρες ξεκινάει στη Βουλή η έναρξη της συζήτησης για το νέο αναπτυξιακό νόμο και ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης με άρθρο του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ σημειώνει πως «με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο η χώρα κερδίζει το στοίχημα της επιτάχυνσης και απλοποίησης των διαδικασιών, δίνοντας νέα προοπτική στην επιχειρηματικότητα».

Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρει στο άρθρο του ότι οι αναπτυξιακοί νόμοι, παραδοσιακά, αποτελούν το πιο δημοφιλές αναπτυξιακό εργαλείο στη συνείδηση του επιχειρηματικού κόσμου, με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία αλλά όπως υπογραμμίζει, ο νέος νόμος, είναι ένα «tailor made αναπτυξιακό εργαλείο» με τα 13 εμβληματικά  καθεστώτα που προωθεί.

Όπως εξηγεί ο αναπληρωτής υπουργός, τα 13 αυτά καθεστώτα θα επιτρέψουν στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες της με σύγχρονες μορφές επενδύσεων σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, με σταθερούς κύκλους προκηρύξεων χωρίς παρατάσεις και προσαυξημένες κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών μέσω του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Επιπλέον, επιταχύνονται δραστικά οι διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου, με μείωση βημάτων, νέο πληροφοριακό σύστημα και σημαντική ενδυνάμωση των ορκωτών ελεγκτών ενώ, για πρώτη φορά, αξιοποιούνται οι δυνατότητες υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων μη Περιφερειακού χαρακτήρα σε τομείς όπως η έρευνα και καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος και η κατάρτιση εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

Ακολουθεί το άρθρο με τίτλο: «Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Νέες Επιχειρηματικές Προοπτικές με κίνητρα, ταχύτητα και  ευελιξία» του κ. Παπαθανάση:

Η επιχειρηματικότητα είναι έννοια πολυδιάστατη, με δυναμικό  αντίκρισμα στην οικονομική ζωή της χώρας. Η  σύγχρονη  αναπτυξιακή  πολιτική για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα από συγκεκριμένη στοχοθεσία και αποτελεσματικούς μηχανισμούς λειτουργεί ως το ενδεδειγμένο  αντίβαρο με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία.

Οι προκλήσεις της πανδημίας έχουν ήδη μετασχηματίσει σε μεγάλο βαθμό την επιχειρηματική κουλτούρα παγκοσμίως αλλά κυρίως έχουν δημιουργήσει νέες ανάγκες ανταποκρισιμότητας των επιχειρήσεων. Πιο αναγκαίος από ποτέ καθίσταται ο μετασχηματισμός της παραγωγικής διαδικασίας των επιχειρήσεων, με την ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής που ορίζει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 4.0).

Ένα πραγματικά ταχύτερο και ευέλικτο φιλοεπενδυτικό  περιβάλλον με βασικό άξονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών που προωθούμε. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εισάγει ένα πλέγμα δράσεων με στόχο να καλύψει όλες τις πλευρές της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και όλα τα στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης. Μέσα από  το μεταρρυθμιστικό αυτό έργο, δημιουργείται η απαιτούμενη θεσμική βάση για τη διευκόλυνση, επιτάχυνση και υλοποίηση των επενδύσεων, με ταυτόχρονη μείωση της γραφειοκρατίας και των διοικητικών βαρών.

Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, προωθούμε προς ψήφιση ένα κορυφαίο νομοσχέδιο, το νέο Αναπτυξιακό Νόμο «Ελλάδα – Ισχυρή Ανάπτυξη».  Οι αναπτυξιακοί νόμοι, παραδοσιακά, αποτελούν το πιο δημοφιλές αναπτυξιακό εργαλείο στη συνείδηση του επιχειρηματικού κόσμου, με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία. Η αναπτυξιακή στόχευση είναι πολλαπλή και καλύπτει πεδία όπως η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, η αύξηση της απασχόλησης, η ενίσχυση των δικτύων και συνεργειών των επιχειρήσεων, η βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και εντάσεως γνώσης, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η δημιουργία αλυσίδων αξίας.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος γίνεται πιο σύγχρονος και διαφοροποιείται σημαντικά, προσβλέποντας σε ένα ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, επιχειρείται μια σημαντική τομή σε σχέση με το παρελθόν. Ο νέος νόμος  “κοιτάζει” προς το μέλλον και γίνεται στοχευμένος και θεματικός. Ταυτόχρονα, εστιάζει στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, με διεύρυνση των επιλογών τους  ως προς τις δαπάνες που θα υλοποιήσουν για τα επενδυτικά τους σχέδια και σημαντική μείωση των καθυστερήσεων και των διοικητικών επιβαρύνσεων.

Μέσα από αυτό το tailor made αναπτυξιακό εργαλείο και τα 13 εμβληματικά  καθεστώτα που προωθεί, πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα οφέλη θα είναι αμοιβαία τόσο ως προς την ανταπόκριση στις ανάγκες των επιχειρήσεων αλλά, κυρίως, ως προς την αποτελεσματική  αναπτυξιακή επιτάχυνση. Τα 13 αυτά καθεστώτα θα επιτρέψουν στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες της με σύγχρονες μορφές επενδύσεων σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Με σταθερούς κύκλους προκηρύξεων χωρίς παρατάσεις και προσαυξημένες κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών μέσω του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ο νέος νόμος δίνει τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων που θα συμβάλλουν ισχυρά στην ανάπτυξη τόσο της περιφερειακής όσο και της εθνικής οικονομίας. Οι διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου επιταχύνονται δραστικά με μείωση βημάτων, νέο πληροφοριακό σύστημα και σημαντική ενδυνάμωση των ορκωτών ελεγκτών. Επίσης, για πρώτη φορά αξιοποιούνται οι δυνατότητες υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων μη Περιφερειακού χαρακτήρα σε τομείς όπως η έρευνα και καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος και η κατάρτιση εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο «Ελλάδα – Ισχυρή Ανάπτυξη» κερδίζουμε το στοίχημα της επιτάχυνσης και απλοποίησης των διαδικασιών, δίνοντας νέα προοπτική στην επιχειρηματικότητα.

Πηγή: thepresident.gr