Κατατέθηκε το ν/σ για τη λειτουργία Εθνικής Μονάδας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού

0
91

Eurokinissi

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών με τίτλο “Οργάνωση και λειτουργία Εθνικής Μονάδας ETIAS και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών”. Η επεξεργασία του νομοσχεδίου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, θα αρχίσει την ερχόμενη Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 “κάθε κράτος – μέλος πρέπει να συστήσει εθνική μονάδα ETIAS, η οποία θα είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνη για την εξέταση αιτήσεων και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την έκδοση ή όχι, την ακύρωση ή την ανάκληση αδειών ταξιδιού. Οι εθνικές μονάδες ETIAS, για τον σκοπό της αξιολόγησης των αιτήσεων, θα συνεργάζονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Europol)”.

Στο α’ μέρος του νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της ελληνικής «Εθνικής Μονάδας ETIAS». Μεταξύ άλλων, συστήνεται, στη Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και SCHENGEN του Υπουργείου Εξωτερικών, Μονάδα Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού («Μονάδα ETIAS»), επιπέδου Τμήματος, οι αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζονται στον προαναφερόμενο Κανονισμό ETIAS, Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα διάρθρωσης της Μονάδας ETIAS σε τομείς δράσης, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX).

Με το β’ μέρος του νομοσχεδίου, εισάγονται λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: thepresident.gr