Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τις ελλείψεις Υπηρεσιών Δόμησης σε δήμους

0
75

Eurokinissi

Ρύθμιση, με την οποία αντιμετωπίζεται η έλλειψη ύπαρξης λειτουργικής Υπηρεσίας Δόμησης σε μεγάλο ποσοστό των δήμων, περιλαμβάνεται σε τροπολογία, που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 10/02/2023, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την ίδρυση Μουσείων-ΝΠΔΔ. Το νομοσχέδιο εισάγεται στην ολομέλεια της Βουλής, προς συζήτηση και ψήφιση, την ερχόμενη Δευτέρα, 13/02/2023.

Η ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα διοικητικής εξυπηρέτησής των συγκεκριμένων δήμων από υφιστάμενες Υ.ΔΟΜ. δήμων του ίδιου νομού.

Με την ίδια τροπολογία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα ΝΠΔΔ του ΑΠΘ, το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και το ΙΕΚ Τουρισμού Κρήτης.

Συγκεκριμένα:

Με το 1ο άρθρο (Τρόπος ετήσιας καταβολής κονδυλίων στο Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας) συμπληρώνεται η εφαρμοστική διάταξη της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας του άρθρου 149 του ν. 4763/2020 (Α’254) και, ειδικότερα, ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται συγκεκριμένα το ύψος των απαιτούμενων κονδυλίων που καταβάλλονται ετησίως στο Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και ορίζεται αποκλειστικώς ο εγκεκριμένος ετήσιος προϋπολογισμός του ιδρύματος ως μόνο δικαιολογητικό για την καταβολή τους, μη υπαγομένου του εν λόγω φορέα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 83 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Με το 2ο άρθρο (Συγχώνευση – Απορρόφηση ΝΠΔΔ από το ΑΠΘ) μετατίθεται η ημερομηνία κατάργησης, ως αυτοτελών νομικών προσώπων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και συγχώνευσης – απορρόφησής τους από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από τις 31.12.2022 σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη, στις 30.6.2023.

Με το 3ο άρθρο (Υπηρεσίες Δόμησης) αντιμετωπίζεται το μείζον ζήτημα που έχει δημιουργηθεί στους δήμους που δεν έχουν συστήσει υπηρεσίες δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) μέχρι την 31η.12.2022, καθώς δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα εξυπηρέτησής τους από γειτονικούς δήμους που έχουν συστήσει Υ.ΔΟΜ., μετά την πρόσφατη λήξη της προθεσμίας για τη σύστασή τους στους δήμους σύμφωνα με το υφιστάμενο άρθρο 97Α του ν. 3852/2010. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται η έλλειψη ύπαρξης λειτουργικής Υ.ΔΟΜ. και η αδυναμία διεκπεραίωσης υποθέσεων πολεοδομικής φύσεως σε ένα μεγάλο ποσοστό των δήμων, οι οποίοι είτε δεν ανταποκρίθηκαν στην ανωτέρω δυνατότητα σύστασης είτε δεν διαθέτουν την απαιτούμενη στελέχωση, όπως και άλλα πρακτικά ζητήματα λειτουργίας τους, με την παροχή δυνατότητας διοικητικής εξυπηρέτησής τους από υφιστάμενες Υ.ΔΟΜ. δήμων του ίδιου νομού.

Με το 4ο άρθρο (Αντιμετώπιση αναγκών στέγασης του ΙΕΚ Τουρισμού Κρήτης) αντιμετωπίζονται και ρυθμίζονται οι στεγαστικές ανάγκες του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού Κρήτης στο Ηράκλειο, εξαιτίας της αδυναμίας περαιτέρω στέγασής του, στο Κτίριο της τοποθεσίας Κοκκίνη Χάνι ως συνέπεια των προκληθεισών από τον σεισμό του Σεπτεμβρίου 2021 ζημιών.

Πηγή: thepresident.gr