ΓΕΜΗ: Οδηγίες με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα

0
91

ΑΠΕ

Διευκρινίσεις για τις επιχειρήσεις, εν όψει της θέσης σε λειτουργία της πλατφόρμας για την αυτόματη δέσμευση και προδέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, ετοίμασε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Υπενθυμίζεται στη σχετική απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης πως με το εθνικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων τέθηκε σε εφαρμογή ένας ενιαίος μηχανισμός ελέγχου και δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου που διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας.

Το νέο σύστημα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και ασφάλεια χάρη στον συνδυασμό σύγχρονων εργαλείων που περιλαμβάνουν την αυτοματοποίηση των νέων διαδικασιών, όπου είναι εφικτό, με παράλληλη δυνατότητα ελέγχου από τις Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Διευκρινίζεται ότι οι δυνατότητες που παρέχονται στους ενδιαφερόμενους για αυτόματη δέσμευση και προδέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου δεν τους απαλλάσσει από την ευθύνη της τελικής επιλογής τους, μέσω της οποίας οφείλουν να διασφαλίζουν την εξατομίκευση της επιχείρησης τους, χωρίς να δημιουργούν σύγχυση ή να παραπλανούν το καταναλωτικό κοινό και να εκμεταλλεύονται ξένη φήμη.

Συνεπώς, για την ορθή και σύννομη επιλογή του λεκτικού δεν αρκεί η αποδοχή του από το ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο αποτελεί εργαλείο διευκόλυνσης. Σε κάθε περίπτωση, η τελική επιλογή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κανόνες, η μη τήρηση των οποίων επιφέρει τις συνέπειες και τις κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 της υπ. αρ. 68281/05-07-2022 υπουργικής απόφασης.

Αναλυτικά οι οδηγίες στο έγγραφο που δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%A8%CE%9346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-%CE%94%CE%A7%CE%9B?inline=true

Πηγή: thepresident.gr