Ζ.Μακρή: Είμαστε έτοιμοι να επεξεργαστούμε την ίδρυση προτύπων αθλητικών σχολείων

0
55

“O κύριος στόχος της φυσικής αγωγής στη σχολική και πανεπιστημιακή κοινότητα δεν είναι μόνο η συμμετοχή στις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες, αλλά είναι κυρίως η εμπέδωση ενός υγιούς τρόπου ζωής. Είναι η υιοθέτηση αξιών και συμπεριφορών, που θα επιτρέπουν στους μαθητές και αυριανούς πολίτες να ενταχθούν και να λειτουργήσουν αρμονικά και δημιουργικά με την κοινωνία. Με ίσες ευκαιρίες σε όλα και χωρίς διακρίσεις» τόνισε η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζέττα Μακρή, κατά την παρέμβασή της στο συνέδριο για τον «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Αθλητισμό», που διεξάγεται στη Πάτρα

Η κ. Μακρή σημείωσε ότι το υπουργείο «ενθαρρύνει τις αθλητικές δράσεις ΑΜΕΑ που διεξάγονται από τις κατά τόπους οργανωτικές επιτροπές αθλητικών σχολικών δραστηριοτήτων» και υπογράμμισε ότι «έχουν στόχο την κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας και την κατάρριψη των στερεοτύπων» .

Προσέθεσε ότι «σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία επεξεργαζόμαστε μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση δράσεων». «Επιπλέον» σημείωσε, «το Υπουργείο μας, λαμβάνοντας υπόψη το πολυετές έργο των Special Olympics στην Ελλάδα, υποστηρίζει την ποιοτική και ηθική συνέχιση του έργου τους, καθώς και στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος “Παίζουμε μαζί, Μαθαίνουμε μαζί” γιατί θέλουμε την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με νοητική αναπηρία, την υποστήριξη των οικογενειών τους και την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα που τους αφορούν».

Η κ. Μακρή σημείωσε ότι η προσέγγιση του υπουργείου για τον σχολικό αθλητισμό δεν είναι μόνο αγωνιστική, παιδαγωγική ή εκπαιδευτική, αλλά «στοχεύει και στην προάσπιση της υγείας των μαθητών και των μαθητριών μας και στη συμβολή του σχολικού αθλητισμού στην μείωση της παιδικής παχυσαρκίας μέσω της φυσικής αγωγής».

Η υφυπουργός ανέφερε ότι κατά την διάρκεια της πανδημίας μελετήθηκαν όλες οι εναλλακτικές προτάσεις που κατατέθηκαν από την αρμόδια διεύθυνση, ώστε να είναι διαθέσιμα στοιχεία για πιθανή αναμόρφωση του πλαισίου διεξαγωγής των σχολικών αγώνων του Λυκείου σημειώνοντας: «Στόχος μας είναι η ποιοτική αναβάθμιση, το μικρότερο κόστος προς όφελος περισσότερων αθλητικών διοργανώσεων -τόσο σε τοπικό και ενδοσχολικό επίπεδο- αλλά και η συμμετοχή όλων των μαθητών και των μαθητριών».

Η κ. Μακρή αναφέρθηκε και στις και νομοθετικές ρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν αναφέροντας, μεταξύ άλλων, «την αύξηση των ωρών στο μάθημα της φυσικής αγωγής με στόχο την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή οδηγία που προβλέπει το ελάχιστο τρεις ώρες εβδομαδιαίως, την αξιολόγηση στη βαθμολογία του Λυκείου και της φυσικής αγωγής, καθώς και την ενίσχυση του μαθήματος της κολύμβησης με προσλήψεις- πέραν των μόνιμων- και αναπληρωτών».

«Είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι» ανέφερε η κ. Μακρή «να επεξεργαστούμε την επανίδρυση των δομών φυσικής αγωγής, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως τμήματα φυσικής αγωγής και σχολικού αθλητισμού, όπως και την ίδρυση προτύπων αθλητικών σχολείων. Αυτό θα  γίνει πιλοτικά και αναλογικά, σε περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης με τη μορφή των προτύπων».

Πηγή: thepresident.gr