Τρ. Πειραιώς: Η αλήθεια για την πρόταση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την απόρριψη από το ΤΧΣ

0
72

Κεφαλαιακό “μαξιλάρι” που ξεπερνάει τα 2 δισ. ευρώ και δείκτες επάρκειας κεφαλαίων σημαντικά υψηλότερους των ελάχιστων απαιτούμενων διαθέτει η Τράπεζα Πειραιώς, γεγονός που της επιτρέπει να συνεχίσει χωρίς πίεση την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού της που περιλαμβάνει και τη μείωση των NPEs. Το υφιστάμενο buffer κεφαλαίων και τα επίπεδα δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας διαψεύδουν στην πράξη τα σενάρια περί ανάγκης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς κατά 2 δισ. ευρώ, τα οποία έσπευσε να διαψεύσει σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει καμία εποπτική ανάγκη αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Ο θόρυβος και οι πιέσεις στη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς (υποχώρησε χθες κατά 24%) ξεκίνησαν χθες με τη δημοσίευση στον Τύπο πρότασης των τριών μεγαλύτερων μετόχων (John Paulson 9,1%, Αριστοτέλη Μυστακίδη 5,5% και fund Bienville λίγο κάτω του 5%) για αύξηση κεφαλαίου στην Τράπεζα Πειραιώς κατά 800 εκατ. ευρώ, και τις παρερμηνείες της κίνησης αυτής που έφτασαν να αναφέρουν σήμερα ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (που ελέγχει το 26,4% της Τρ. Πειραιώς) εκτιμά πως η Τράπεζα χρειάζεται αύξηση κεφαλαίου 2 δισ. ευρώ. Η υπόθεση μπερδεύτηκε ακόμη περισσότερο, καθώς η πρόταση των τριών ιδιωτών μεγαλομετόχων συνδέθηκε με την αποπληρωμή των CoCos της Τράπεζας Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μίας εικόνας επικείμενης αναγκαστικής ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Πειραιώς.

Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά και η αφετηρία τους βρίσκεται στα σχέδια που εξετάζει η Τράπεζα, σε συνεχή βάση, για τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της. Στο πλαίσιο αυτό, και με στόχο μονοψήφιο δείκτη NPE στα τέλη του 2021, οι τρεις ιδιώτες μεγαλομέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς είχαν υποβάλει στη διοίκηση της Τράπεζας πρόταση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 800 εκατ. ευρώ. Την πρόταση αυτή (ως προσχέδιο αρχικά και στη συνέχεια ως σχέδιο που αξιολόγησε ως σύμβουλος του ΤΧΣ η Barclays) παρουσίασε στα μέσα Σεπτεμβρίου η διοίκηση της Τρ. Πειραιώς στο Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ.

Επρόκειτο για μία προληπτική κίνηση/πρωτοβουλία των τριών μεγαλομετόχων, οι οποίοι έβλεπαν σε αυτήν την ταχύτερη εξυγίανση του ισολογισμού της Τρ. Πειραιώς, με ορατό αντίκτυπο στην άμεση και ισχυρή ενίσχυση της κερδοφορίας της Τράπεζας και άρα των αποδόσεών τους. Η αύξηση κεφαλαίου κατά 800 εκατ. ευρώ θα είχε ως αποτέλεσμα:

– συνολική μείωση των NPEs της Τράπεζας κατά 20 δισ. ευρώ εντός του 2021 (13 δισ. ευρώ επιπλέον από τα 7 δισ. ευρώ που η Τράπεζα θα μειώσει μέσω των τιτλοποιήσεων Vega και Phoenix),

– μείωση του δείκτη NPE σε μονοψήφιο ποσοστό, από 45% που θα διαμορφωθεί μετά την τιτλοποίηση Phoenix και 30% στο τέλος του 2021 με βάση το πρόγραμμα οργανικής μείωσης των NPEs που υλοποιεί η Τράπεζα, και

– δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) άνω του 10% από 1% – 2% σήμερα.

Το σχέδιο αξιολογήθηκε από το ΤΧΣ και κρίθηκε ότι δεν υπάρχει καμία πίεση η Τράπεζα να προχωρήσει άμεσα σε αύξηση κεφαλαίου, ειδικά δε να παρθεί μία απόφαση χωρίς να δοθεί η άνεση χρόνου στο ΤΧΣ να διερευνήσει τους όρους της προτεινόμενης ΑΜΚ και το κατά πόσο εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Σημειώνεται ότι εκ του νόμου της σύστασης του ΤΧΣ, ο ρόλος του Ταμείου ως μετόχου στις τράπεζες αποδόθηκε διότι κάλυψε κεφάλαια που δεν συγκεντρώθηκαν από ιδιώτες κατά την αναγκαστική ανακεφαλαιοποίησή τους το 2015. Παραμένει αδιευκρίνιστο αν ο ρόλος του μετόχου μπορεί να εξασκηθεί και με συμμετοχή σε μία προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου από άλλους μετόχους και σε κάθε περίπτωση, αν αυτό μπορεί να γίνει, το ΤΧΣ θα πρέπει να έχει διερευνήσει εξονυχιστικά την ελκυστικότητα των όρων συμμετοχής του με σκοπό τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, η πρόταση για ΑΜΚ που ήρθε στα χέρια του ΤΧΣ ανέφερε ότι ο J. Paulson θα κάλυπτε ποσό μέχρι 200 εκατ. ευρώ, διαβεβαιώνοντας ότι το υπόλοιπο ποσό μέχρι τα 800 εκατ. ευρώ θα καλυπτόταν από άλλους ιδιώτες επενδυτές.

Από την άλλη πλευρά, ο έτερος ρόλος του ΤΧΣ, αυτός της διαφύλαξης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, δεν τίθεται στο τραπέζι, αφού η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει καμία ανάγκη αύξησης κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ανέρχεται σε 16,1% έναντι ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης 11,25% και ο δείκτης CET 1 στο 14,1% έναντι ελάχιστης απαίτησης 6,3%.

Όπως εκτιμά το ΤΧΣ που βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και στενή συνεργασία με τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, παρακολουθώντας την εξέλιξη του σχεδίου μετασχηματισμού της (το εν λόγω σχέδιο με την επωνυμία Thira εγκρίθηκε από το ΤΧΣ στις αρχές του καλοκαιριού), το σχέδιο αυτό υλοποιείται πολύ ικανοποιητικά και η Τράπεζα πρέπει να συνεχίσει στην ίδια πορεία, η οποία θα αυξήσει και την αξία της ως οργανισμού. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι το ΤΧΣ αντιτίθεται στην ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς, αφού το ΤΧΣ οφείλει να καταρτίσει στρατηγική εξόδου από τις ελληνικές τράπεζες και έχει ορίζοντα “ζωής” τα τέλη του 2022.

Πάντως, τόσο το “όχι” του ΤΧΣ στην πρόταση ΑΜΚ από τους τρεις ιδιώτες μεγαλομετόχους της Τρ. Πειραιώς, όσο και η πρόταση αυτών κατατείνουν, η καθεμία από την πλευρά τους, στην ίδια αξιολογική κρίση για την Τράπεζα Πειραιώς. Το ΤΧΣ εκτιμά ότι δεν υφίσταται καμία ανάγκη αύξησης κεφαλαίου διότι η Τράπεζα υλοποιεί άνετα και αποτελεσματικά το σχέδιο μετασχηματισμού της. Οι ιδιώτες μεγαλομέτοχοι διαπιστώνουν την αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού και είναι διατεθειμένοι να βάλουν νέα κεφάλαια στην Τράπεζα προκειμένου να επιταχύνουν το θετικό αποτέλεσμα του μετασχηματισμού, αποκομίζοντας κέρδη από την επένδυσή τους στην Τρ. Πειραιώς. Συμπερασματικά, δεν υφίσταται καμία εποπτική ανάγκη αύξησης κεφαλαίου για την Τράπεζα.

Δεν σχετίζονται CoCos και ΑΜΚ
‘Oπως διευκρινίζεται από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές η πρόταση των τριών ιδιωτών μεγαλομετόχων για την ΑΜΚ είναι ανεξάρτητη από τις εξελίξεις που αφορούν στην αποπληρωμή των CoCos. H Τράπεζα Πειραιώς έχει στείλει επιστολή στον SSM με την οποία ζητά να πληρώσει με μετρητά το κουπόνι των CocCos που λήγει στις 2 Δεκεμβρίου και ανέρχεται σε 165 εκατ. ευρώ, ενώ έχει επίσης αιτηθεί την παράταση της διάρκειας των CoCos πέραν του 2022. Η απάντηση του SSM αναμένεται στις 12 Νοεμβρίου και έχει ενδιαφέρον, υπό τις συνθήκες της πανδημικής κρίσης, καθώς είναι ενδεχόμενο να μην κάνει αποδεκτή την πληρωμή σε μετρητά (η ΕΚΤ, ως μέτρο θωράκισης των τραπεζών, έχει απαγορεύσει την καταβολή μερισμάτων και τις επαναγορές μετοχών). Σε μια τέτοια περίπτωση η Τράπεζα Πειραιώς θα πρέπει να εξετάσει τις δυο άλλες εναλλακτικές που προβλέπει ο νόμος για τα CoCos: ή τη μετατροπή σε μετοχές ή τη μη πληρωμή. Στην περίπτωση που η Τράπεζα Πειραιώς πληρώσει το ΤΧΣ με μετοχές αντί για μετρητά, τότε με δεδομένη την τιμή μετατροπής των 6 ευρώ ανά μετοχή το ποσοστό του ΤΧΣ στην Τράπεζα Πειραιώς θα ενισχυθεί στο 61% από 26,4% σήμερα. Σημειώνεται ότι υπάρχει επίσης και η εναλλακτική της μη πληρωμής του κουπονιού η οποία μπορεί να γίνει για δυο φορές (όχι αναγκαστικά συνεχόμενες) και η Τράπεζα Πειραιώς έχει ασκήσει το δικαίωμα αυτό μια φορά.

πηγή:  Νένας Μαλλιάρα capital.gr

Πηγή: thepresident.gr