Θεσπίζεται μηχανισμός διάθεσης μέρους της λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ

0
119

Η εκκίνηση διαδικασίας Market Test (Δοκιμή Αγοράς), για την διάθεση μέρους της λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ τα επόμενα τρία χρόνια, συμφωνήθηκε στην αποψινή τηλεδιάσκεψη με τους εκπροσώπους των θεσμών, που είχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας.

Πρόκειται για μέτρο που σχετίζεται με την καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2007 για τη μονοπωλιακή πρόσβαση της ΔΕΗ στο λιγνίτη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΥΠΕΝ, «η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν να υιοθετήσουν έναν ρυθμιστικά καθοριζόμενο μηχανισμό διάθεσης προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο του οποίου τα επόμενα τρία έτη, η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε τμηματική πώληση ενέργειας μέσω της σύναψης διμερών συμβολαίων με ιδιώτες προμηθευτές». Οι ποσότητες ενέργειας, οι οποίες θα διατίθενται σε τριμηνιαία ή ετήσια πακέτα, θα ανέλθουν το 2021 στο 50% της λιγνιτικής παραγωγής του προηγούμενου έτους, ποσοστό που μειώνεται σε 40% το 2022 και το 2023, πάντα με βάση το προηγούμενο έτος.

Τα προϊόντα αυτά θα απευθύνονται σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και θα διατίθενται σε προκαθορισμένη τιμή, όχι μέσα από διαδικασίες δημοπράτησης.

Τονίζεται ακόμη ότι «η υιοθέτηση του μηχανισμού επανόρθωσης δεν παραβλάπτει τα συμφέροντα της ΔΕΗ, δεδομένου ότι:

– Η σύνδεσή της με το λιγνίτη περιορίζεται όλο και περισσότερο, τόσο λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής, όσο και λόγω της επικείμενης απόσυρσης των περισσότερων λιγνιτικών μονάδων στην επόμενη τριετία.

– Οι ποσότητες θα προσφέρονται σε τιμές που δεν θα παραβλάπτουν ουσιωδώς την οικονομική της κατάσταση, καθώς θα συνδέονται με την ενδοημερήσια αγορά.

Παράλληλα, με δεδομένη τη μικρή συμμετοχή του λιγνίτη στο ηλεκτροπαραγωγικό μείγμα της χώρας την τελευταία περίοδο, οι προς διάθεση ποσότητες θα είναι συγκεκριμένες και όχι ιδιαίτερα μεγάλες».

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η εφαρμογή του μηχανισμού θα συμβάλει στη βελτίωση του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών, καθώς η δυνατότητα των προμηθευτών να αποκτήσουν σταθερές ποσότητες σε σταθερές τιμές σε βάθος ετών, θα τους επιτρέψει να μειώσουν την έκθεσή τους στις διακυμάνσεις της νέας αγοράς, να διαχειριστούν καλύτερα τον κίνδυνο και να χαράξουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τις εμπορικές πολιτικές τους.

Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκε επίσης η βιωσιμότητα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ. Ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι η διασφάλιση της βιωσιμότητας του λογαριασμού, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για το 2030, όπως καθορίζονται από το ΕΣΕΚ και το Ευρωπαϊκό Green Deal. Το ΥΠΕΝ θα παρακολουθεί σε μόνιμη βάση το ισοζύγιο του λογαριασμού.

Τέλος, για το νέο μοντέλο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target Model) ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι το ΥΠΕΝ και η ΡΑΕ παρακολουθούν από την πρώτη στιγμή τη λειτουργία του Μοντέλου Στόχου και ότι ήδη η ΡΑΕ αποφάσισε να προχωρήσει στη λήψη μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εξισορρόπησης.

Πηγή: thepresident.gr