Σεμινάριο για τον νόμο Ν. 4706/2020 περί εισηγμένων

0
45

Τις κρίσιμες αλλαγές που επιφέρει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών θα αναλύσει η PRIORITY σε Online Workshop που διοργανώνει στις 5 Μαρτίου 2021, με τίτλο: (Ν. 4706/2020) Νέος νόμος περί εταιρικής διακυβέρνησης – οι προκλήσεις για τις εισηγμένες, με τη συμμετοχή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ).

Οι διατάξεις του νέου νόμου Ν. 4706/2020 επηρεάζουν ουσιωδώς τη λειτουργία των εισηγμένων εταιρειών, αλλά και όσων ελέγχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του ΔΣ, μέσα από την εφαρμογή πολιτικής καταλληλότητας μελών, ενώ επηρεάζει σημαντικά τρεις ενδοεταιρικές βασικές λειτουργίες:

Εσωτερικός Έλεγχος

Κανονιστική Συμμόρφωση

Διαχείριση Κινδύνων

Ως καταληκτική ημερομηνία για την εφαρμογή του νόμου ορίζεται η 16η Ιουλίου 2021. Σε πλήρη αναλογία με την περίπτωση της κανονιστικής υποχρέωσης του GDPR, η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, μπορεί να επιφέρει χρηματικό πρόστιμο έως 3 εκατ. στην εταιρεία ή σε μέλος του Δ.Σ.

Tο Worskhop της PRIORITY θα διαρκέσει από τις 10.00 έως τις 13.00 και αναλυθούν λεπτομερώς όλες βασικές απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου πλαισίου, καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες για τη συμμόρφωση των εισηγμένων με αυτές.

Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου:

Έναρξη Σεμιναρίου, Καλωσόρισμα: Λευτέρης Αναστασάκης, Αντιπρόεδρος PRIORITY

Χαιρετισμός – Ομιλία: Αναστασία Στάμου, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Χαιρετισμός – Τοποθέτηση: Ευάγγελος Τσεκρέκος, Πρόεδρος ΣΕΚΑΣΕ

Βασική αναφορά στο Νόμο (τι αφορά, ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής)

Βασικά σημεία του νόμου

Πολιτική καταλληλότητας μελών ΔΣ

Σύνθεση και αρμοδιότητες ΔΣ

Επιτροπές

Κανονισμός Λειτουργίας

Μονάδα εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Έλεγχος εφαρμογής του νόμου, κυρώσεις

Πως θα πρέπει να συμμορφωθούν οι εταιρείες

Πως η PRIORITY μπορεί να τις υποστηρίξει

Q&A

Το κόστος συμμετοχής είναι 50€ και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο [email protected] για να εξασφαλίσουν τη θέση τους. 

Πηγή: thepresident.gr