Ο υφυπουργός Μεταφορών Γ.Κεφαλογιάννης μιλά στο ThePresident για το νέο σύστημα κλήσεων

0
20

Από την ημέρα που αναλάβαμε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποφασίσαμε και σχεδιάσαμε ένα πλούσιο πλέγμα παρεμβάσεων και νομοθετικών ρυθμίσεων, στον τομέα των μετακινήσεων. Κεντρικό άξονα για τον σχεδιασμό κάθε ενέργειας μας ήταν και είναι η αύξηση της οδική ασφάλειας. Μια από τις παρεμβάσεις μας, υπό το φίλτρο της οδικής ασφάλειας, αποτελεί και η ψηφιακή καταγραφή των κλήσεων από παραβάσεις του  Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  (Κ.Ο.Κ.).

Του Γιάννη Κεφαλογιάννη*

Μια από τις επόμενες πολιτικές που σχεδιάζουμε είναι η ηλεκτρονική καταγραφή των κλήσεων από τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και η ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών, παράλληλα με την αναθεώρηση της φιλοσοφίας του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένοι μίλησαν για αυστηροποίηση του Κ.Ο.Κ. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που σχεδιάζουμε δεν είναι τίποτα άλλο από τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών που διασφαλίζουν την εφαρμογή του, ώστε  οι παραβάτες να υφίστανται πραγματικά τη νόμιμη συνέπεια σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς, όπως για παράδειγμα να εξασφαλίζεται ότι πλήρωσαν πραγματικά το πρόστιμο. Θεωρούμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε σημαντικά οικονομικά οφέλη για την κοινωνία, αλλά και ελάφρυνση για τους οδηγούς η οποία προέρχεται από τη μείωση των υψηλών προστίμων. Ο σχεδιασμός μας εδράζεται στη λογική της υιοθέτησης χαμηλών προστίμων με αυξημένη όμως συχνότητα ελέγχων. Κομβικό ρόλο στην επίτευξη των παραπάνω διαδραματίζει η ηλεκτρονική καταγραφή των κλήσεων από τις παραβάσεις και η ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών.

Εφαρμόζοντας στην πράξη την προγραμματική συμφωνία για την απλοποίηση και την ψηφιοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την οποία υπογράψαμε με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ξεκινάμε το αμέσως επόμενο διάστημα τον επανασχεδιασμό και την υλοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα των διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.

Τα βασικά σημεία παρέμβασης, συνοψίζονται στα κάτωθι:

  • Βεβαίωση και καταχώρηση των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. με ηλεκτρονικά μέσα
  • Ενημέρωση του παραβάτη-οδηγού με ηλεκτρονικά μέσα για την τέλεση της παράβασης, ιδίως εάν ο οδηγός δεν ήταν παρών (πχ παράβαση παράνομης στάθμευσης, υπερβολική ταχύτητα)
  • Διασφάλιση δυνατότητας άμεσης αμφισβήτησης της παράβασης εκ μέρους του οδηγού (με προτυποποιημένο έγγραφο)
  • Δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής της παράβασης μέσω e-banking ή ATM
  • Βεβαίωση της υπερήμερης οφειλής στη ΔΟΥ φορολογίας του παραβάτη (TAXIS)

Υλοποιώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό των παραπάνω διαδικασιών,  επιδιώκονται εξής:

  • Η ενίσχυση της γενικής αποτροπής από την τέλεση παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. Κάθε παραβάτης του Κ.Ο.Κ. πρέπει να υφίσταται τη νόμιμη συνέπεια της παραβατικής του συμπεριφοράς, δηλαδή να γνωρίζει ότι θα πληρώσει το προβλεπόμενο πρόστιμο από την παράβαση που έχει τελέσει.
  • Ο τερματισμός του καθεστώτος της γενικευμένης πεποίθησης ατιμωρησίας. Ο παραβάτης που δεν καταβάλει το πρόστιμο εμπροθέσμως, θα το βλέπει, σε σχετικά σύντομο χρόνο, να βεβαιώνεται στο TAXIS.
  • Η εγκαθίδρυση μηχανισμού ώστε τα πρόστιμα από τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. να επανεπενδύονται στο σύνολό τους για υλοποίηση έργων ενίσχυσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας, στον ίδιο Δήμο.
  • Η ηλεκτρονική παρακολούθηση της διαδικασίας η οποία θα επιτρέψει την ορθολογική διαχείριση των ποσών από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. και την παρακολούθηση συναφών προγραμμάτων οδικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις καλές πρακτικές διεθνώς και στην Ευρώπη.

Θα πρέπει, τέλος, να τονιστεί ότι η ενίσχυση της ηλεκτρονικής καταγραφής των κλήσεων από τις παραβάσεις και κατά συνέπεια και της πληρωμής τους από τους παραβάτες, θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία λόγω του ότι στην Ελλάδα τα πρόστιμα από τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. αποδίδονται στους Δήμους και αυτοί μπορούν να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν σημαντικά έργα για τις τοπικές κοινωνίες, ιδίως στο πλαίσιο των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

*Ο Γιάννη Κεφαλογιάννης είναι Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών και βουλευτής ν.Ρεθύμνου της Ν.Δ. 

Πηγή: thepresident.gr