Νέος κύκλος συνεργασίας μεταξύ του ΟΠΕΚΑ και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

0
11

ΑΠΕ

Με διοργανωτή το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ξεκινά τον Μάρτιο νέο κύκλο επιμορφωτικών προγραμμάτων υπαλλήλων του και υπαλλήλων των Κέντρων Κοινότητας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι η κατανόηση του νομικού πλαισίου και η αποτελεσματική διαχείριση των προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων και του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Ο νέος κύκλος αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης πιλοτικής εφαρμογής και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Μαΐου 2023.Ειδικότερα, ως προς τους στόχους των επιμορφωτικών προγραμμάτων, έχει ιδιαίτερη αξία να αναδειχθεί η ανάγκη της βέλτιστης κατάρτισης και εξοικείωσης των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων Κοινότητας των δήμων με τις λειτουργικές δυνατότητες της πλατφόρμας εξυπηρέτησης των προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων και με το σύστημα απονομής του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η συγκεκριμένη δράση, η οποία θα υλοποιηθεί με τη βοήθεια έμπειρων εισηγητών-μελών του ΕΚΔΔΑ, εντάσσεται στο πλαίσιο ευρείας μεταρρύθμισης αναφορικά με τον τρόπο απονομής και διαχείρισης προνοιακών επιδομάτων.

Σημειώνεται ότι ο ΟΠΕΚΑ, τον Μάρτιο του 2020, υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων Κοινότητας μπορούν να ενημερωθούν για τα προγράμματα και τις ημερομηνίες διεξαγωγής στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ.

Πηγή: thepresident.gr