Νέα διαδικασία διαπίστωσης της ανηλικότητας των αιτούντων άσυλο

0
29
φωτό αρχείου

Νέα διαδικασία διαπίστωσης της ανηλικότητας των αιτούντων άσυλο προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης, η νέα διαδικασία «έχει ενσωματώσει τα διεθνή πρότυπα διαπίστωσης της ανηλικότητας όπως αυτά τα προσδιορίζει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου».

Συγκεκριμένα, η απόφαση ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι εάν υπάλληλος των αρμοδίων Αρχών υποδοχής και ασύλου αμφιβάλλει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας για την ανηλικότητα υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον διοικητή του ΚΥΤ ή της δομής φιλοξενίας ή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή της Υπηρεσίας Ασύλου, οι οποίοι με αιτιολογημένη απόφασή τους υποχρεούνται να διατάξουν την παραπομπή αυτού του προσώπου σε διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας.

Επίσης, τη δυνατότητα της ενημέρωσης των αρμοδίων διοικητικών Αρχών έχει και ο υπάλληλος οποιασδήποτε αρμόδιας Αρχής για την προστασία ανηλίκων, όπως είναι η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή ο αρμόδιος εισαγγελέας για τον διορισμό εκπροσώπου ή επιτρόπου του ασυνόδευτου ανηλίκου.

Η διαπίστωση της ηλικίας πραγματοποιείται από το κλιμάκιο ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή της δομής όπου φιλοξενείται ο υπήκοος τρίτης χώρας -ή ανιθαγενής- ή των κινητών μονάδων υποδοχής και ταυτοποίησης.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζει ρητά τη διαδικασία του προσδιορισμού της ηλικίας του αιτούντος διεθνούς προστασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και επισημαίνει ότι αποκλείονται από τη διενέργεια της προβλεπόμενης ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα ή τη στέγαση των προσώπων, των οποίων η ηλικία αμφισβητείται.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι γνωματεύσεις, τα αποτελέσματα των εξετάσεων και η διοικητική πράξη προσδιορισμού της ηλικίας κοινοποιούνται στον υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο οποίος, εφόσον θίγεται από αυτήν, μπορεί μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από την κοινοποίησή της να ασκήσει προσφυγή κατ’ αυτής ενώπιον του οργάνου που την εξέδωσε.

Σχετικά με τη διαδικασία, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, σημειώνει ότι «η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων είναι ιδιαίτερα σημαντική προτεραιότητα για την Ευρώπη και τη χώρα μας. Για τη βέλτιστη προστασία είναι απαραίτητη η εξακρίβωση της πραγματικής ηλικίας του αιτούντος, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις καταχρηστικής χρήσης των σχετικών προγραμμάτων»

Πηγή: thepresident.gr