Μ.Βαρβιτσιώτης: Η Μεσόγειος να αποτελέσει πεδίο συνεργασίας

0
81

ΑΠΕ

Εστιάζοντας στη θάλασσα της Μεσογείου και την ιδιαίτερη σημασία και συμβολή της στην ανάπτυξη της «Γαλάζιας Οικονομίας» στην ΕΕ, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης επισήμανε κατά τη διάρκεια του Blue Economy Forum 2022, ότι «η Μεσόγειος δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο συγκρούσεων, αλλά πεδίο συνεργασίας», τονίζοντας ότι προκειμένου να προστατευθεί το θαλάσσιο περιβάλλον της, είναι απαραίτητο όλες οι χώρες της περιοχής να συμμορφώνονται σε κοινούς κανόνες και συγκεκριμένα στη σύμβαση των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Κατά τη διάρκεια του Forum αναδείχθηκαν οι μεγάλες προοπτικές της «Γαλάζιας» Οικονομίας για την Ελλάδα ύστερα από κοινή πρωτοβουλία του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών και του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), ενώ έγιναν ειδικές αναφορές των πλεονεκτημάτων της πράσινης και γαλάζιας οικονομίας και των βάσεων που θέτουν για την επίτευξη των στόχων της ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα, έγινε συζήτηση για την πολιτική που ακολουθείται για την προστασία των Ωκεανών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, για την ανάδειξη των γαλάζιων και πράσινων πρωτοβουλιών για την Μεσόγειο, την κλιματική διπλωματία, για την βιώσιμη διαχείριση στους λιμένες και τις μεταφορές καθώς και για τις βιώσιμες μεταφορές και τη ναυτιλία. Ακόμα, στην ατζέντα βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν τις υδατοκαλλιέργειες και την αλιεία, η θαλάσσια ρύπανση από το πλαστικό και η ανάπτυξη νέων γαλάζιων τεχνολογιών. Τέλος, το συνέδριο εστίασε στη βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Ειδικότερα, συζητήθηκαν οι γαλάζιες επενδύσεις και η περίπτωση της Ελλάδας, η ανανεώσιμη ενέργεια από θαλάσσιες πηγές, η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, των μαρινών και της παράκτιας οικονομίας με έμφαση στη βιωσιμότητα, αλλά και το μέλλον της εργασίας και η διάσταση του φύλου στη γαλάζια οικονομία.

Το συνέδριο, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και με την υποστήριξη της Πρωτοβουλίας της Δεκαετίας των Ωκεανών των Ηνωμένων Εθνών, άνοιξαν ο πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, κ. Σ. Τσομώκος, και ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, Καθηγητής Σπ. Φλογαΐτης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημασία της θάλασσας για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Ο δε κ. Φλογαΐτης σημείωσε τις δράσεις του Οργανισμού στο πλαίσιο της θέσης του ως Μόνιμου Παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την έδρα του Οργανισμού στο Κασκάις της Πορτογαλίας για θέματα Γαλάζιας Οικονομίας και Δικαίου της Θάλασσας.

Για την Πολιτική των Ωκεανών και τις Μεσογειακές Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Κλιματικής Διπλωματίας

Μιλώντας για την πολιτική των Ωκεανών, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία, Virginijus Sinkevičius, υπογράμμισε τον ρόλο της Ευρώπης αναφορικά με την ανάπτυξη της βιώσιμης Γαλάζιας Οικονομίας και την προστασία των Ωκεανών, αλλά και την ανάπτυξη νέων, πράσινων τεχνολογιών και καινοτόμων χρήσεων των θαλάσσιων πόρων. Ειδικότερα, μίλησε για το EU Mission για την Αποκατάσταση των Ωκεανών και των Yδάτων μας έως το 2030 που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Horizon Europe, αλλά και για τις πτυχές της βιώσιμης οικονομίας με έμφαση στην πρωτοβουλία Blue Invest. Μιλώντας για το ίδιο θέμα, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Αμυράς επισήμανε τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Γαλάζια Οικονομία, την ιχθυοκαλλιέργεια και την αλιεία, καθώς και το νομοσχέδιο υπό κατάρτιση του Υπουργείου σχετικά με τα υπεράκτια αιολικά και τις πρωτοβουλίες για την προστασία από την υπεραλίευση και τη Στρατηγική για το Βιώσιμο Τουρισμό. Ο καθηγητής Vladimir Ryabinin, επικεφαλής της Πρωτοβουλίας της Δεκαετίας των Ωκεανών των Ηνωμένων Εθνών (IOC UNESCO), αναφέρθηκε στην ανάγκη για την επιστημονική εξέταση των οικοσυστημικών υπηρεσιών που μας παρέχονται από τους Ωκεανούς και συνεχάρη την ΕΕ για τις πρωτοβουλίες για το Θαλάσσιο Χωροταξικό για χωροθέτηση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Στο ίδιο πλαίσιο, σχετικά με τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και την κλιματική διπλωματία, ο γγ της Ένωσης για τη Μεσόγειο, Nasser Kamel, επισήμανε πως όλο και περισσότερες χώρες κινούνται προς μια συντονισμένη προσέγγιση και διασυνοριακή συνεργασία στις θαλάσσιες πολιτικές υπογραμμίζοντας πως οι χώρες της Μεσογείου αποτελούν πρωτοπόρο σε θέματα Γαλάζιας Οικονομίας.

Πηγή: thepresident.gr