Η λίστα με όλα τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία που καταργούνται ή συγχωνεύονται

0
46
ΑΠΕ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κατάργηση και συγχώνευση δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.

Με θέμα «Υποβιβασμοί, καταργήσεις, συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-2021» δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ. Σύμφωνα με αυτή, καταργούνται 26 Σχολικές Μονάδες, συγχωνεύονται 33 Σχολικές Μονάδες και υποβιβάζονται 53 Σχολικές Μονάδες. Στο σημείο 27 αυτής (σελ. 28114 και 28115 του ΦΕΚ) αναφέρονται οι Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων πλήθους Δήμων, οι οποίες προηγήθηκαν της έκδοσής της.

Να σημειωθεί ότι από την ΚΥΑ προκαλείται για τη μεταφορά μαθητών δαπάνη επί των προϋπολογισμών των Περιφερειών για το τρέχον και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, όπως αναλυτικότερα οι δαπάνες των Περιφερειών αναλύονται στο σημείο 32 της ΚΥΑ (σελ. 28116 του ΦΕΚ).

Δείτε ποια σχολεία συγχωνεύονται:

dimotika1
nipiagogeia3
nipiagogeia4

Πηγή: thepresident.gr