Έργα για την αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στο Ρέθυμνο, προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ

0
34

Έργα για την αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στο Ρέθυμνο, προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ εκτελούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, μεταξύ οικισμών Πρινέ και Γωνιάς.

Οι εργασίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων και διαχείρισης των ομβρίων, προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα των οδικών τμημάτων. Στη συνέχεια θα κατασκευασθούν επενδεδυμένες τάφροι, ασφαλτόστρωση, διαγράμμιση και θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας.

Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή, οι εργασίες στο συγκεκριμένο έργο Πρινέ Γωνιάς, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σε ένα μήνα. «Αντίστοιχα τεχνικά θα κατασκευασθούν άμεσα και σε άλλα σημεία της Παλαιάς Εθνικής Οδού μέχρι το όριό μας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων» επισημαίνει η αντιπεριφερειάρχης η οποία παράλληλα σημειώνει πως «Οι συνολικές παρεμβάσεις σε σημεία του οδικού δικτύου, που επλήγησαν από τις τελευταίες θεομηνίες, είναι 148 εργολαβίες συνολικού προύπολογισμού 48 εκατομμυρίων ευρώ. Εργασίες και παρεμβάσεις εκτελούνται έτσι ώστε σε καμία περίπτωση να μην τίθεται θέμα οδικής ασφάλειας, αλλά και για να μην ταλαιπωρούνται οι διερχόμενοι».

Πηγή: thepresident.gr