Επιστολή ΕΣΑμεΑ στον Κ. Μπακογιάννη για τον Μεγάλο Περίπατο

0
58

Επιστολή προς τον δήμαρχο Αθηναίων απέστειλε η ΕΣΑμεΑ, σχετικά με τα θέματα που έχουν προκύψει αναφορικά με την ασφαλή διέλευση των ατόμων με αναπηρία από το κέντρο της Αθήνας. Προηγήθηκε συνάντηση εκπροσώπων της ΕΣΑμεΑ με τους αντιδημάρχους Α. Έβερτ-Αλβέρτη και Φ. Αξιώτη στις 25.06.2020, οι παρατηρήσεις των κατεξοχήν ενδιαφερόμενων οργανώσεων μελών της ΕΣΑμεΑ, καθώς και μία δεύτερη αυτοψία από τους εμπειρογνώμονες της Συνομοσπονδίας. Όλες τις προτάσεις της ΕΣΑμεΑ θα τις διαβάσετε αναλυτικά στην επιστολή.

Ομόφωνη ήταν η άποψη όλων των αναπηρικών φορέων ότι καταλληλότερη και ασφαλέστερη για τα άτομα με αναπηρία και όχι μόνο είναι η χωροθέτηση της λωρίδας κίνησης ποδηλατών προς την πλευρά των λωρίδων κίνησης οχημάτων και όχι πλησίον του πεζοδρομίου, ώστε να αποφεύγεται η διασταύρωση πεζών με αναπηρία και ποδηλατών. Επισημαίνεται ότι οι ποδηλάτες, καθώς δεν παράγουν ήχο κατά την κίνησή τους, δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτοί από τα τυφλά άτομα, που τυχόν θα κατέβουν από το πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη συμβεί ατυχήματα. Επίσης λόγω της ταχύτητας που αναπτύσσουν, μπορούν εύκολα να συγκρουστούν τόσο με χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, όσο και γενικότερα με εμποδιζόμενα και μη άτομα, που θα κατέβουν από το πεζοδρόμιο, ιδιαίτερα μάλιστα όταν έχουν ήδη εντοπιστεί αρκετοί να κινούνται και επί των λωρίδων κίνησης πεζών.

Παράλληλα, η ΕΣΑμεΑ επαναλαμβάνει ότι, δεδομένου ότι τα άτομα με αναπηρία εκπαιδεύονται επί μακρόν για να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτόνομα παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ασφαλή μετακίνησή τους, όπως π.χ. οδηγοί τυφλών, θα πρέπει αυστηρά οι όποιες παρεμβάσεις να είναι τυποποιημένες ως προς την υφή και το χρώμα. Γι’ αυτό, όπως προτάθηκε και κατά τη συνάντηση με τους αντιδημάρχους, καλό θα είναι κάθε σχετική παρέμβαση πριν ολοκληρωθεί και γενικευθεί στο σύνολο του έργου να δοκιμάζεται από κλιμάκιο των εκπροσώπων των μελετητών, του Δήμου, της ΕΣΑμεΑ και των φορέων της.

Η ασφαλής, ανεμπόδιστη και άνετη κίνηση όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των πολιτών με αναπηρία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα κάθε σχεδιασμού στην πόλη. Η ΕΣΑμεΑ βρίσκεται στο πλευρό του Δήμου σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας και των συνθηκών ζωής στην Αθήνα υπό τον όρο όμως της διασφάλισης της καθολικής προσβασιμότητας.

Πηγή: thepresident.gr