ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,2% σημείωσε πέρυσι το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών 

0
50

ΑΠΕ

Αύξηση 8,2% σημείωσε πέρυσι το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά, από 118,4 δισ. ευρώ το 2020 σε 128,1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 6,8% το 2021 σε σύγκριση με το 2020, από 115,6 δισ. ευρώ σε 123,4 δισ. ευρώ. Έτσι, το ποσοστό της αποταμίευσης, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν 3,7% το 2021 έναντι 2,4% το 2020.

Παράλληλα, από τα στοιχεία για τους ετήσιους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν τα εξής:

Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, που ορίζεται ως ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 20,5% το 2021 έναντι 19,5% το 2020.

Πέρυσι καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ύψους 14 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 12,7 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2020. Ειδικότερα το 2021, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 88,3 δισ. ευρώ και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε 74,3 δισ. ευρώ.

Τέλος, η συνολική οικονομία παρουσίασε το 2021 καθαρή λήψη δανείων 10 δισ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή, έναντι των 9,9 δισ. ευρώ το 2020.

Πηγή: thepresident.gr