ΕΚ: Αναγκαία η αναθεώρηση των Συνθηκών βάσει των προτάσεων της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης

0
53

ΑΠΕ

Ψήφισμα σε συνέχεια των προτάσεων της Ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης ενέκρινε, με ανάταση χεριών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας του Σώματος, στο Στρασβούργο.

Βάσει του κειμένου του ψηφίσματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι οι «φιλόδοξες και εποικοδομητικές προτάσεις» που προέκυψαν από τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, απαιτούν αλλαγή των (ευρωπαϊκών) Συνθηκών, για παράδειγμα, προς μια απλούστερη, διαφανέστερη, πιο υπεύθυνη και πιο δημοκρατική ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εκπονήσει προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των Συνθηκών της ΕΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 48 της Συνθήκης για την ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, «η ΕΕ θα πρέπει να στραφεί προς ένα βιώσιμο, ανθεκτικό και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλο ανάπτυξης, με ιδιαίτερη προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως τονίζουν οι ευρωβουλευτές, ζητώντας «την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων». Καλούν, επίσης, την ΕΕ «να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της βιοποικιλότητας και την προώθηση της βιωσιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι «η βαθύτερη πολιτική ολοκλήρωση και η πραγματική δημοκρατία μπορούν να επιτευχθούν μέσω του δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας για το (Ευρωπαϊκό) Κοινοβούλιο και με τον τερματισμό του κανόνα περί επίτευξης ομοφωνίας στο Συμβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια της Διάσκεψης (449 μέλη, εκ των οποίων 108 Ευρωπαίοι πολίτες από όλα τα κράτη μέλη, έπειτα από τυχαία επιλογή) ενέκρινε 49 προτάσεις στην τελευταία συνεδρίασή της, στις 29-30 Απριλίου, που αφορούν τη μεταρρύθμιση της ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σήμερα και του μέλλοντος. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν περισσότερα από 300 μέτρα σε 9 θεματικούς τομείς («Υγεία», «Ευρωπαϊκή δημοκρατία», «Μετανάστευση», «Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια», «Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία», «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας», «Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον», «Η ΕΕ στον κόσμο» και «Ψηφιακός μετασχηματισμός». Οι προτάσεις αυτές έχουν στηριχθεί σε 178 συστάσεις από τις τέσσερις Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών, τη συνεισφορά των Εθνικών Ομάδων Πολιτών, σε ιδέες από την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία, και σε 43.734 εισηγήσεις σχετικά με 16.274 ιδέες, που καταγράφηκαν στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, που είχε δημιουργεί στο πλαίσιο των εργασιών της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: Μια άνευ προηγουμένου άσκηση συμμετοχικής δημοκρατίας

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του ψηφίσματος, που πραγματοποιήθηκε, χθες, Τρίτη, ομιλητές που εκπροσωπούν ευρεία πλειοψηφία μεταξύ των πολιτικών ομάδων του ΕΚ, τόνισαν ότι οι προσδοκίες, οι προτεραιότητες και οι ανησυχίες των πολιτών έχουν ακουστεί ξεκάθαρα σε αυτή την άνευ προηγουμένου άσκηση συμμετοχικής δημοκρατίας, όπως ήταν η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, και ότι «το αποτέλεσμα πρέπει να γίνει σεβαστό».

Πολλοί ευρωβουλευτές σημείωσαν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ, παράλληλα, με μια ισχυρότερη δημοκρατική εκπροσώπηση. Άλλοι επεσήμαναν συγκεκριμένους τομείς στους οποίους οι προτάσεις των πολιτών απαιτούν ριζικές αλλαγές, όπως, για παράδειγμα, είναι η θέσπιση «πραγματικά ευρωπαϊκών εκλογών», καθώς και νέων εξουσιών της ΕΕ σε τομείς όπως η υγεία, η ενέργεια, η μετανάστευση και η άμυνα. Ορισμένοι, ωστόσο, ευρωβουλευτές επέκριναν τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι «η διαδικασία ήταν στρεβλή» και ότι «οι προτάσεις δεν αντικατοπτρίζουν την κοινή γνώμη».

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι στις 9 Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης, οι τρεις συμπρόεδροι της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης (εκπρόσωποι των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της ΕΕ) θα παρουσιάσουν την τελική έκθεση της Διάσκεψης στους προέδρους των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην τελετή λήξης, που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Πηγή: thepresident.gr