ΕΕ: Επείγουσα ανάγκη για πρόοδο στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Κοσόβου και Σερβίας

0
27

ΑΠΕ

Υπό το πρίσμα των πρόσφατων εντάσεων στο βόρειο Κόσοβο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του, υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για πρόοδο στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Κοσόβου και της Σερβίας, μέσω του διαλόγου και με τη διευκόλυνση της ΕΕ, υπό την ηγεσία του Ύπατου Εκπροσώπου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόσφατη ευρωπαϊκή πρόταση να τεθεί η σχέση μεταξύ του Κοσόβου και της Σερβίας σε μια νέα και βιώσιμη βάση, ως μια ιστορική ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτούν και τα δύο μέρη, μεταξύ άλλων με σκοπό την υλοποίηση της ευρωπαϊκής τους προοπτικής.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτρέπει το Κόσοβο και τη Σερβία να εφαρμόσουν πλήρως και χωρίς όρους, τις υποχρεώσεις για τις οποίες δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο του διαλόγου, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών από τα έτη 2013 και 2015 για τη δημιουργία Ένωσης/Κοινότητας δήμων με σερβική πλειοψηφία.

Πηγή: thepresident.gr