Χρηματιστήριο Αθηνών: Στα 8,21 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους το 2021

0
220

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2021 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε σε 36,13 εκατ., έναντι 30,74 εκατ. της αντίστοιχης χρήσης του 2020, σημειώνοντας αύξηση 17,5%.

Για το 2021, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 8,21 εκατ. έναντι 3,87 εκατ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 112%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το 2021 διαμορφώθηκαν στα 8,59 εκατ., έναντι 4,13 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση κατά 108%.

Στη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για το 2021 και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,07 ευρώ το 2020.

Πηγή: thepresident.gr