Χρ.Δήμας: Έρευνα και καινοτομία στρατηγικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης

0
50
ΑΠΕ

«Έχουμε ξεκινήσει τις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την χρηματοδότηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, την ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων, την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων, μεταρρυθμίσεις για τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D), καθώς και γενικότερες μεταρρυθμίσεις υπέρ του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα».

Αυτό ανέφερε σε δηλώσεις του ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Χρίστος Δήμας, με αφορμή τη συμμετοχή του στο άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το συμβούλιο πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και συζήτησε σχετικά με την συμπερίληψη δράσεων\επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στον χώρο της Έρευνας και Καινοτομίας στα εθνικά σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το σχέδια των κρατών-μελών αναμένεται να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας και υποστηρίζουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και συμπεριλαμβάνουν συνεργατικές δράσεις με τα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ορίζοντας Ευρώπη) και συμβάλλουν γενικότερα στην υλοποίηση του νέου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ).

Ο κ. Δήμας εστίασε στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων όπως: η αποτελεσματικότερη σύνδεση της έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, η προώθηση κίνητρων στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να αυξήσουμε τις δαπάνες σε έρευνα & ανάπτυξη (R&D) και η οργάνωση του κατακερματισμένου οικοσυστήματος καινοτομίας.

Ενδεικτικά έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την:

• Περαιτέρω αύξηση των κινήτρων για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην Ε&Α.

• Μεγαλύτερη ευελιξία στα Ερευνητικά κέντρα και τους ερευνητές.

• Συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την αναβάθμιση των υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων.

• Θέσπιση επιπλέον φορολογικών κινήτρων για επενδυτικούς αγγέλους.

• Δημιουργία της Πολιτείας Καινοτομίας στην Αττική και του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς στην Θεσσαλονίκη – ThessIntec.

Παράλληλα σχεδιάζονται πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της βασικής έρευνας, την περεταίρω αύξηση των δαπανών Ε&Α από τον ιδιωτικό τομέα, βελτιώνοντας και επισπεύδοντας ταυτόχρονα τις διαδικασίες πιστοποίησης δαπανών Ε&Α και την προώθηση ουσιαστικών εργαλείων που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα του εγχωρίου οικοσυστήματος καινοτομίας.

Ο υφυπουργός κατά την τοποθέτηση του στο Συμβούλιο επεσήμανε: «Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια σημαντική ευκαιρία την οποία οφείλουμε να αξιοποιήσουμε ώστε να αναβαθμίσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας. Η έρευνα και η καινοτομία είναι στρατηγικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Έχουμε ξεκινήσει τις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την χρηματοδότηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, την ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων, την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων, μεταρρυθμίσεις για τις επενδύσεις σε έρευνα & ανάπτυξη (R&D), καθώς και γενικότερες μεταρρυθμίσεις υπέρ του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα».

Πηγή: thepresident.gr