Α.Βεσυρόπουλος: Η πάταξη της λαθρεμπορίας είναι εθνικός στόχος

0
51

Κάλεσμα σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής να ψηφίσουν το σχέδιο νόμου για την πάταξη του λαθρεμπορίου έκανε ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος κατά την ολοκλήρωση της πρώτης συνεδρίασης στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Ο υφυπουργός, τόνισε, ότι η στόχευση του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου είναι «συγκεκριμένη και επικεντρωμένη σε ένα πεδίο όπου παρά τις διαχρονικές προσπάθειες υπάρχουν ακόμα κενά». Σημείωσε ότι οι απώλειες εσόδων από το λαθρεμπόριο καυσίμων, καπνικών, αλκοολούχων ποτών και σε άλλα προϊόντα όπως ο καφές είναι μεγάλες. Σε αυτή την προσπάθεια πάταξης της λαθρεμπορίας θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί με την μέγιστη δυνατή συναίνεση, τόνισε.

Αναφερόμενος στην φιλοσοφία του νομοσχεδίου είπε ότι αυτό έρχεται να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στο σύστημα ελέγχου και οι παρεμβάσεις που γίνονται θα μας παρέχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το λαθρεμπόριο.

Ειδικότερα, ανέφερε πως το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο συστάθηκε το 2016 με στόχο την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης, όμως για δύο ολόκληρα χρόνια έμεινε στα χαρτιά, αφού λειτουργεί από το 2018 και δυστυχώς με πολλά προβλήματα, ελλείψεις προσωπικού και εμφανή αδυναμία να εκπληρώσει το ρόλο και την αποστολή του. Αυτό είπε «το Συντονιστικό όργανο ερχόμαστε με το νομοσχέδιο αυτό να το αξιοποιήσουμε και τίθεται υπό την εποπτεία κυβερνητικής επιτροπής, με επικεφαλής τον υπουργό Οικονομικών, έτσι ώστε να υπάρχει ενιαία στρατηγική και οδηγίες, που θα δεσμεύουν όλες τις συναρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Παράλληλα ενισχύουμε και διευρύνουμε τις αρμοδιότητές του και την στελέχωσή του με εξειδικευμένο προσωπικό».

Ειδικότερα, για τα αλκοολούχα ποτά, ο υφυπουργός Οικονομικών ανέφερε πως με το παρόν νομοσχέδιο δημιουργείται, για πρώτη φορά, ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών, το οποίο θα συμβάλει στην παρακολούθηση, στον έλεγχο και στην εποπτεία όλων των σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Σε αυτό το μητρώο θα καταχωρηθούν τα στοιχεία όλων των επιτηδευματιών που παράγουν, μεταποιούν, προμηθεύονται από το εξωτερικό αλκοολούχα ποτά, ή κάνουν χονδρική πώληση. Επίσης θα δημιουργηθεί ένα Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, με βάση την ένδειξη παρτίδας, στο οποίο θα καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με την παραγωγή, τις παραλαβές από το εξωτερικό, τη μεταποίηση και τις χονδρικές πωλήσεις αλκοολούχων προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο, τίθεται σε λειτουργία ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου και ταυτοποίησης των αλκοολούχων ποτών.

Σχετικά με την πάταξη της λαθρεμπορία ςστα καύσιμα, ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος είπε ότι στο σχέδιο νόμου γίνονται ευρείες παρεμβάσεις. Βελτιώνονται οι αδυναμίες στο σύστημα εισροών-εκροών. Ολοκληρώνουμε νομοθετικά την υποχρέωση εγκατάστασης του εν λόγω συστήματος και στις μεγάλες εγκαταστάσεις, φορολογικές αποθήκες υγραερίων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου διακίνησης αλλά και την υιοθέτηση ενός μοριακού συστήματος ελέγχου. Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο δεξαμενών, για όλες τις δεξαμενές αποθήκευσης, επίσης για βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα αυστηροποιούνται οι ποινές εάν δεν διαθέτουν σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού, το γνωστό GPS. Αυξάνονται οι διασταυρώσεις στοιχείων. Αυστηροποιείται το θεσμικό πλαίσιο για θέματα νοθείας.

Για τα καπνικά προϊόντα, ο υπουργός επισήμανε ότι με το νομοσχέδιο συγχωνεύονται το ενιαίο κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καπνού και βιομηχανοποιημένων Καπνών και το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Ιχνηλασιμότητας Καπνικών Προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να παρακολουθείται, μέσω ενός μοναδικού αριθμού, η πορεία κάθε πακέτου καπνικών προϊόντων μέχρι και το πρώτο σημείο λιανικής πώλησης. Επίσης, εντάσσονται στις υφιστάμενες αδειοδοτήσεις και Μητρώα του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες κρίσιμες δραστηριότητες, που ασκούνται στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών προϊόντων, όπως η διαμεσολάβηση και η μεταποίηση. Θα παρακολουθείται ακόμα και η διακίνηση κρίσιμων πρώτων υλών, όπως το τσιγαρόχαρτο.

Αναφορικά με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, ο υφυπουργός είπε ότι η διάταξη αυτή δεν έχει ως αποδέκτες και ωφελούμενους μόνο πολίτες με φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή, αλλά στοχεύει και στον επαναπατρισμό των Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό στα χρόνια της κρίσης. Το φορολογικό κίνητρο που θεσπίζεται είναι η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτάται στη χώρα μας. Σημείωσε όμως ότι υπάρχουν τέσσερις προϋποθέσεις για να κάνει κάποιος χρήση αυτής της διάταξης που είναι οι εξής: Πρώτον, να μην ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα 7 από τα 8 έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα. Δεύτερον, να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα. Τρίτον, να λαμβάνει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τέταρτον, να δηλώνει, ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία.

Σχετικά με τις διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων, ο κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος είπε ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2021 θα εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η νέα μέθοδος για τον υπολογισμό ρύπων των επιβατικών αυτοκινήτων. Και για να μην υπάρξει επιβάρυνση σε σχέση με τα όσα ισχύουν σήμερα για τα τέλη κυκλοφορίας και το τέλος ταξινόμησης που αναλογούν σε καινούργια επιβατικά οχήματα που θα ταξινομηθούν στη χώρα μας από την 1η Ιανουαρίου 2021 και έπειτα γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στις υφιστάμενες διατάξεις. Σημειώνοντας ότι για τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα για τα οποία γίνεται η προσαρμογή αυτή, δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με σήμερα.

Πηγή: thepresident.gr